• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองวิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายพงศกร สุดวงรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร โปร่งจิตต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง และ นางรติมา ปฤษฎางคเดชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนและศิษย์เก่า โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองวิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
9 ก.พ. 67 | รับชม : 4 ครั้ง