• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศการหาเสียง ปราศรัยครั้งที่หนึ่งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ทั้ง 3 พรรค

บรรยากาศการหาเสียง ปราศรัยครั้งที่หนึ่งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ทั้ง 3 พรรค  โฉมหน้าผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง รุ่นที่ 54ประจำปีการศึกษา 2567
 
ผู้ลงสมัครประธานสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน คนที่ 54 ปีการศึกษา 2567
หมายเลข1 นางสาววิมลศิริ หมื่นกันทา (หญิง)
 หัวหน้าพรรค พชรพิกุลพัฒนา
หมายเลข2 นายจิรายุทธ บุตรขัด (เบส)
 หัวหน้าพรรค เพชรอนันต์
หมายเลข3 นาวสาวธิดารัตน์ วินันท์ (เฟิร์น)
 หัวหน้าพรรค เพชรธิดาก้าวหน้าพัฒนาว.ป.
................................................................
เข้าคูหา กาเบอร์ที่ใช่ เลือกคนในใจ คงไม่มีใครนอกจากเธอ”
................................................................
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : พิทักษ์พงค์ เรือนแก้ว
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา : ธีรดลย์ พลธิแสง

9 ก.พ. 67 | รับชม : 8 ครั้ง