• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียนวชิรป่าซาง และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี

ภาพบรรยากาศ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียนวชิรป่าซาง และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้
5 ก.พ. 67 | รับชม : 5 ครั้ง