• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยมีพระพิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข (หลวงพี่อ้วน)

ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยมีพระพิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข (หลวงพี่อ้วน) " วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวงเป็นผู้นำขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้
.

 
5 ก.พ. 67 | รับชม : 9 ครั้ง