• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 54 ปี
โดยมีนายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นรับชมการแสดงพิธีเปิดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "การแสดงผู้นำเชียร์" และการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "การแสดง Science Show"
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
อีกทั้งโรงเรียนวชิรป่าซางได้จัดกิจกรรม "กาดหมั้วคัวฮอม" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสารมารถ ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ ด้านการวางแผนการขาย การปรุงอาหาร
และยังมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ได้รับการเข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนในเครือข่าย
5 ก.พ. 67 | รับชม : 5 ครั้ง