• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อุทิศตน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อุทิศตน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง เนื่องในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง ครบรอบ 54 ปี โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พระเทพวชิรราชชาธิบดี เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์
2. พระพิทิกษ์พงศ์ สุรกฺโข วัดพระบาตรตากผ้า พระอารามหลวง
3. คุณอรุณี สิรินทะสมบัติ
4. คุณสมเกียรติ คุณจารุวรรณ คุณรัญชิตา โอวรารินท์
5. บริษัท สิริวัฒนา การเกษตร จำกัด คุณธวัช คุณสิริรักษ์ วัฒนากูล
6. บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
7. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
8. บริษัท กิจอาคม จำกัด
9. ร้านรสอ๋อง และเพื่อน ๆ สายบุญ
10. คุณสอาด จี้ทิพย์
11. คุณวิเชียร โปร่งจิตต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนววชิรป่าซาง
12. คุณสิงห์ทอง อุตมะแก้ว ชมรมลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรม
13. คุณอุดม สัมฤทธิ์ ชมรมลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรม
14. นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
5 ก.พ. 67 | รับชม : 8 ครั้ง