• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมฟุตบอล โรงเรียนวชิรป่าซาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในการแข่งขันครั้งนี้ คุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลในการแข่งขันของนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 ม.ค. 66 | รับชม : 80 ครั้ง