• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมฟุตบอล โรงเรียนวชิรป่าซาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในการแข่งขันครั้งนี้ คุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลในการแข่งขันของนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่