• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ในโอกาสได้รับยกย่องเป็นผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

มีเพิ่มเติมในอัลบั้มภาพ

 
15 ม.ค. 66 | รับชม : 75 ครั้ง