• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ในโอกาสได้รับยกย่องเป็นผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

มีเพิ่มเติมในอัลบั้มภาพ