• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประกวดดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

ภาพบรรยากาศ วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวนันทิกานต์ ยองสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวชิรป่าซาง คว้า
 1. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง) และ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ” โดยในการประกวดครั้งนี้ คุณครูอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย เป็นผู้ฝึกซ้อม ตลอดจนควบคุมดูแลในการประกวดของนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
13 ม.ค. 66 | รับชม : 101 ครั้ง