• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ประกวดดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

ภาพบรรยากาศ วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวนันทิกานต์ ยองสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวชิรป่าซาง คว้า
 1. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง) และ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ” โดยในการประกวดครั้งนี้ คุณครูอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย เป็นผู้ฝึกซ้อม ตลอดจนควบคุมดูแลในการประกวดของนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่