• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวชิรป่าซางจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
...โดยมีการชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเรียนที่ 2 จากผู้อำนวยการกิตติ ปานมี และแนะนำรองผู้อำนวยการ พงศกร สุดวงรัตน์ อีกทั้งมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองที่ได้มีส่วนร่วมขับเครลื่อนการดำเนินงาน "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online)" หลังจากนั้นได้มีการพบปะพูดคุยของครูที่ปรึกษาแต่ชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการเรียนและเก็บค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นี้
.
12 พ.ย 66 | รับชม : 63 ครั้ง