• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ต้อนรับชุดปฏิบัติการด้านพลเรือน จากกองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ต้อนรับชุดปฏิบัติการด้านพลเรือน จากกองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำโดย ร้อยตรี มีนา แก้ววรรณะ ตำแหน่งรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน พร้อมด้วยคณะ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การจัดตั้งเครือข่ายขับเคลื่อนในสถานศึกษาร่วมกับสภานักเรียน
- การแนะนำการสมัครพลทหารช่องทาง online , การแนะแนวการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกและวิทยาลัยพยาบาลทหารบก รวมถึงเส้นทางการรับราชการทหาร
- กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง
9 พ.ย 66 | รับชม : 14 ครั้ง