• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งปิดทำการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4e/1/16/2755.png" style="height:16px; width:16px" />
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนนักเรียน วันที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องในวันครู
13 ม.ค. 66 | รับชม : 102 ครั้ง