• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

แจ้งปิดทำการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4e/1/16/2755.png" style="height:16px; width:16px" />
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนนักเรียน วันที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องในวันครู