• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4e/1/16/2755.png" style="height:16px; width:16px" />
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง

7 พ.ย 66 | รับชม : 28 ครั้ง