• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

โรงเรียนวชิรป่าซางขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยปลามหากุศล

โรงเรียนวชิรป่าซางขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยปลามหากุศล  
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง และครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 53 ปี
ณ  สระน้ำโรงเรียนวชิรป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566
จึงขอบอกบุญและเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา เมตตามหากุศลทั้งหลาย  ได้ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญปล่อยปลามหากุศลในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา 
โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถมาร่วมทำบุญด้วยตนเองได้  สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่บัญชี 135-8-11441-1 
ด้วยกุศลจิตของท่านในครั้งนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และครอบครัว  จงประสบ แต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัติตลอดกาลนานเทอญ ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้