• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

โรงเรียนวชิรป่าซางขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยปลามหากุศล

โรงเรียนวชิรป่าซางขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยปลามหากุศล  
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง และครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 53 ปี
ณ  สระน้ำโรงเรียนวชิรป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566
จึงขอบอกบุญและเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา เมตตามหากุศลทั้งหลาย  ได้ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญปล่อยปลามหากุศลในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา 
โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถมาร่วมทำบุญด้วยตนเองได้  สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่บัญชี 135-8-11441-1 
ด้วยกุศลจิตของท่านในครั้งนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และครอบครัว  จงประสบ แต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัติตลอดกาลนานเทอญ ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้

9 ม.ค. 66 | รับชม : 4 ครั้ง