• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 งานแนะแนว โรงเรียนวชิรป่าซาง นำโดยคุณครูกานดา เขื่อนเพ็ชร นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดลำพูน ทุนละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน โดยรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่
1. ด.ญ.ฐิติกาญจน์ แก้วแสง ม.1/1
2. น.ส.สาริณี คำเวียง ม.3/1
4 ม.ค. 66 | รับชม : 85 ครั้ง