• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 งานแนะแนว โรงเรียนวชิรป่าซาง นำโดยคุณครูกานดา เขื่อนเพ็ชร นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดลำพูน ทุนละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน โดยรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่
1. ด.ญ.ฐิติกาญจน์ แก้วแสง ม.1/1
2. น.ส.สาริณี คำเวียง ม.3/1