• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าค่ายปกติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9-18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 30 คน เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดูแลตลอดการเข้าค่ายพักแรม
19 ก.ย. 66 | รับชม : 2 ครั้ง