• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ปิดงบประมาณ 2566

แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอปิดงบประมาณประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เพื่อเคลียร์งบประมาณเบิกจ่าย และจัดตั้งงบประมาณปี 2567 ต่อไป ครับ
15 ก.ย. 66 | รับชม : 3 ครั้ง