• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง