• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ ครูวิโรจน์ ชมภูศรี

โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ "คุณครูวิโรจช์ ชมภูศรี" ที่ได้รับรางวัล
1. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
14 ก.ย. 66 | รับชม : 4 ครั้ง