• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

สวัสดีปีใหม่ 2566

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 นี้ ในนามของโรงเรียนวชิรป่าซางนำโดย นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการและนายธีรภัทร์ เทพคำ รองผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ...