• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 26 ธันวาคม 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 26 ธันวาคม 2565
   1. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ให้กับ วงดนตรีวชิรไท และ นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย ครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันวงดนตรี WARM Music Contest ในงานศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4 กิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
   2. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอล อายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันฟุตซอลประเพณี ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยธนบุรี เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11 โดยมีคุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมม 2565 ที่ผ่านมา
    3. กิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณครูผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้แก่
         3.1 ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แปงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
         3.2 นางสาวจุฑามาศ นารินคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
         3.3 นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่