• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง อีกทั้งยังมีการแจกของขวัญ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ธีรภัทร์ เทพคำ ได้กล่าวคำอวยพรให้กับนักเรียนในเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส