• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง อีกทั้งยังมีการแจกของขวัญ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ธีรภัทร์ เทพคำ ได้กล่าวคำอวยพรให้กับนักเรียนในเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส

 
    


 
24 ธ.ค. 65 | รับชม : 99 ครั้ง