• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมชุมนุมวชิรป่าซาง

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ให้นักเรียนทุกคนมาเลือกกิจกรรมชุมนุมในคาบชุมนุม (คาบที่ 7) ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยมีรายละเอียดชุมนุมต่าง ๆ ดังภาพ
31 พ.ค. 66 | รับชม : 55 ครั้ง