• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สมัคร ร.ด.ปี 1 และฝึกนักศึกษาบังคับบัญชา

ผกท.สุรพงษ์  จ๋าก๋าง นำนักเรียนชั้น ม.4 เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และการฝึกนักศึกษาบังคับบัญชา (คอแดง) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งหมด 13 คน ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2566
29 พ.ค. 66 | รับชม : 52 ครั้ง