• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวชิรป่าซางต้อนรับครูคนใหม่ นายชัชพล พักตร์ใส

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู ค.ศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สู่รั้วชมพู-ขาว ...นำโดยนายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ร่วมเดินทางส่งตัว และแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น
29 พ.ค. 66 | รับชม : 65 ครั้ง