• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

พิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวชิรป่าซางได้จัดพิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
25 พ.ค. 66 | รับชม : 153 ครั้ง