• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวชิรป่าซางได้จัดพิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน