• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวชิรป่าซางได้จัดพิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
25 พ.ค. 66 | รับชม : 54 ครั้ง