• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบใบรับรอง การผ่านฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลป่าซาง

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบรับรอง การผ่านฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลป่าซาง นักเรียนจิตอาสาจำนวน 8 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากงานแนะแนวแนว โรงเรียนวชิรป่าซาง
25 พ.ค. 66 | รับชม : 46 ครั้ง