• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ นายกิตติ ปานมี เป็นผู้ติดเครื่องหมายสารวัตรนักเรียนในครั้งนี้
19 พ.ค. 66 | รับชม : 49 ครั้ง