• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

แต่งตั้งสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ นายกิตติ ปานมี เป็นผู้ติดเครื่องหมายสารวัตรนักเรียนในครั้งนี้
19 พ.ค. 66 | รับชม : 125 ครั้ง