• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง
- ท่านผู้อำนวยการกิตติ ปานมี กล่าวทักทายนักเรียน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1
- แนะนำครูภาษาอังกฤษคนใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
17 พ.ค. 66 | รับชม : 47 ครั้ง