• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง
- ท่านผู้อำนวยการกิตติ ปานมี กล่าวทักทายนักเรียน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1
- แนะนำครูภาษาอังกฤษคนใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
17 พ.ค. 66 | รับชม : 72 ครั้ง