• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง
- ท่านผู้อำนวยการกิตติ ปานมี กล่าวทักทายนักเรียน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1
- แนะนำครูภาษาอังกฤษคนใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง