• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี BIG DAY” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดลำพูน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ร่วมกันสอดส่องดูแลเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและชอบกฎหมาย อีกทั้งร่วมแรงร่วมใจในการรักษาแชมป์จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย เป็นสมัยที่ 14 โดยมีนายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง ให้เกียรติร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชุมชนนครเจดีย์