• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวชิรป่าซาง
210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053555373 โทรสาร 053555372

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง

โรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1051510306
รหัสเขต 101735
รหัส Smis 8 หลัก : 51012011
รหัส Obec 6 หลัก : 510306