• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมการงานบุญปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี-2565

ภาพศฺษย์เก่า ครู นักเรียน เตรียมการงานบุญปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี-2565