แบบสำรวจการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย
นักเรียนวชิรป่าซางทำแบบสำรวจการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย
ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 72
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าประเมิน EIT โรงเรียนวชิรป่าซาง

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง