• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O8-Q&A

โรงเรียนวชิรป่าซางมีช่องทาง Q&A ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และโรงเรียนสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ ซึ่งเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์


เข้าดู : 446 ครั้ง