• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O7-ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


             
website โรงเรียนวชิรป่าซาง


website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน         


Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง


ช่อง YouTube ของโรงเรียน   
          

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำวัน 1        


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำวัน 2

เข้าดู : 354 ครั้ง