• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ที่แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


นางสาววิมลพรรณ มหาวัน
ตำแหน่ง ครู
ผู้รับรองข้อมูล


เข้าดู : 523 ครั้ง