• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้
ดาวน์โหลดไฟล์


นายงกมลทิพย์  สายสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล
 


เข้าดู : 521 ครั้ง