• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

โรงเรียนวชิรป่าซางเป็นโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนวชิรป่าซางสนองนโยบายเป็นเป็นโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษา 2566

เข้าดู : 40 ครั้ง