• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ที่อยู่ : 46 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
Telephone : 0946155122
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา