• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ที่อยู่ : 46 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
Telephone : 0946155122
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร