• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดวงดนตรีไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ? ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วงดนตรี วชิรไท - Wachira Thai โรงเรียนวชิรป่าซาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในการประกวดครั้งนี้ คุณครูอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย เป็นผู้ฝึกซ้อม ตลอดจนควบคุมดูแลในการประกวดของนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 ม.ค. 66 | รับชม : 35 ครั้ง