• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

การประกวดวงดนตรีไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ? ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วงดนตรี วชิรไท - Wachira Thai โรงเรียนวชิรป่าซาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในการประกวดครั้งนี้ คุณครูอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย เป็นผู้ฝึกซ้อม ตลอดจนควบคุมดูแลในการประกวดของนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่